Tečaj za naziv učitelj plavanja – Strokovni delavec 1

Vse, ki si želite pridobiti naziv UČITELJ PLAVANJA in še nimate strokovnega naziva za delo na področju plavanja, vabimo na usposabljanje za naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanja; UČITELJ PLAVANJA.

Usposabljanje obsega 84 ur in je razdeljen na naslednje module:

 • Modul A – obvezne vsebine; 22 ur (kotizacija je 70€)
 • OPIS MODUL A:

  Modul A je modul obveznih vsebin, ki zajema 22 ur teoretičnih vsebin, in sicer: Osnove gibanja človeka (5 ur), Osnove športne vadbe (5 ur), Osnove medicine športa (5 ur), Psihosocialne osnove športa (5 ur), Odgovornost in zakonodaja v športu (2 uri).

  Modul A (obvezne vsebine) lahko kandidat opravlja tudi na drugi nacionalni panožni zvezi (NPŠZ), ki je nosilec usposabljanj za opravljanje strokovnega dela na področju športnega treniranja v posamezni športni panogi.

  Modul A (obvezne vsebine), ki ga je kandidat uspešno opravil na prvi stopnji programa usposabljanja, se opravlja samo enkrat in ga kandidatu pri prehodu med različnimi programi usposabljanj iste stopnje ni potrebno ponovno opravljati.

  Za priznavanje opravljenega modula, kandidat posreduje pisno vlogo za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc izvajalcu usposabljanja (PZS).

 • Modul B – TPO (tečaj temeljnih postopkov oživljanja); 10 ur (kotizacija 35€)
 • Modul C – posebne vsebine (teoretični del); 22 ur (kotizacija je 70€)
 • Modul D – posebne vsebine (plavalni del – vaje); 30 ur (kotizacija 380€)

Module lahko opravite v poljubnem vrstnem redu. Ko uspešno opravite vse štiri module si pridobite naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanje.

Glede na sklep IO PZS z dne, 28.01.2020 se vsem kandidatom, ki vstopajo v program usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1 (učitelj plavanja) in predložijo potrdilo (z žigom in podpisom) kluba, ki je član PZS, da so bili 10 let ali več aktivni plavalci, prizna znižano plačilo kotizacije za 155,00€.


Termini 2020:

Modul A obvezne vsebine 2020:


Modul B – TPO 2020:
 • Ljubljana 7.11.-8.11.2020 (E-prijava) (Razpis)

Modul C – posebne vsebine 2020 (teoretični del):

 • 25.9.-27.9.2020, ONLINE predavanje

Modul D – posebne vsebine 2020 (plavalni del – vaje):

 • Ljubljana 3.-4.10.2020, 10.-11.10.2020 in 17.-18.10.2020                 (Razpis) (E-prijava)

IZPITNI ROKI 2020:

 • Velenje; nedelja 27.9.2020 ob 17.00 uri bazen Velenje (E-prijava)
 • Ljubljana; nedelja 18.10.2020 ob 15:00 uri bazen Fakultete za šport (E-prijava) ODPOVEDAN!
 • Teoretični izpit bo 22.10. ob 19.00 uri Fakulteta za šport

Termini 2021:

Modul A obvezne vsebine 2021:

 • 21.5.-23.5.2021, ONLINE predavanje

Modul B – TPO 2021:

 • Ljubljana 6.3.-7.3.2021

Modul C – posebne vsebine 2020 (teoretični del):

 • 26.3.-28.3.2021 ONLINE predavanje
 • 18.6.-20.6.2021 ONLINE predavanje

Modul D – posebne vsebine 2020 (plavalni del – vaje):

 • Maribor; 13.2.-14.2.2021, 20.2.-21.2.2021 in 26.2.-28.2.2021
 • Radovljica; 12.3.-14.3.2021 in 19.3.-21.3.2021
 • Ljubljana; 3.4.-4.4.2021, 10.4.-11.4.2021 in 17.4.-18.4.2021
 • Koper; 25.6.-27.6.2021 in 2.7.-4.7.2021

IZPITNI ROKI 2021:

 • Maribor; 14.3.2021 ob 14.00 uri; bazenu Pristan
 • Radovljica; 21.3.2021
 • Ljubljana; 18.4.2021