Zapisniki SS, KS

2020

Zapisnik 3. korespondenčne seje Izvršnega odbora PZS, dne 28. 01. 2020
Zapisnik 8. korespondenčne seje Izvršnega odbora PZS, dne 21. 04. 2020
Zapisnik 6. korespondenčne seje Izvršnega odbora PZS, dne 02. 03. 2020

2019

Zapisnik 19. korespondenčne seje Izvršnega odbora PZS, dne 14. 02. 2019
Zapisnik 16. korespondenčne seje Izvršnega odbora PZS, dne 15. 01. 2019

2018

Zapisnik 15. korespondenčne seje Izvršnega odbora PZS, dne 26. 11. 2018

2017

Zapisnik redne skupščine PZS, dne 10. 5. 2017