Zapisniki SS

2022

Zapisnik video seje Strokovnega sveta PZS dne 25. 05. 2022
Zapisnik video seje Strokovnega sveta PZS dne 26. 01. 2022
Zapisnik video seje Strokovnega sveta PZS dne 20. 01. 2022
Zapisnik seje Strokovnega sveta PZS dne 6. 01. 2022

2021

Zapisnik video seje Strokovnega sveta PZS dne 17. 06. 2021

2020

Zapisnik video seje Strokovnega sveta PZS dne 20. 10. 2020
Zapisnik korespondenčne seje Strokovnega sveta PZS dne 25. 1. 2020 glede spremembe Propozicij

2018

Zapisnik 2. seje Strokovnega sveta PZS dne 14. 03. 2018

2017

Zapisnik 2. seje Strokovnega sveta PZS dne 10. 4. 2017
Zapisnik 1. seje Strokovnega sveta PZS dne 02. 02. 2017
Zapisnik 1. korespondenčne seje Strokovnega sveta PZS dne 10. 01. 2017

2016

Zapisnik 3. seje Strokovnega sveta PZS dne 22. 12. 2016
Zapisnik 2. seje Strokovnega sveta PZS dne 19. 02. 2016
Zapisnik 1. seje Strokovnega sveta PZS dne 23. 11. 2016