Izvršni odbor PZS

Izvršni odbor


Predsednik Jakob Bednarik

Podpredsednik Miran Kos

Direktorica /

Selektor plav. reprezentanc Gorazd Podržavnik

Predsednik SS Silvester Lipošek

Predsednik ODP Igor Veličkovič

Predsednica OMN Dorica Šajber

Predsednik ZPSS Franc Rauter

Predstavnik trenerjev Roni Pikec

Predstavnica plavalcev Lucija Kous

Član Marko Primožič

Član Zvezdan Martič

Član Gorazd Podržavnik

Član Aleš Gregor

Član Ciril Globočnik

Član Aleksander Uršič

Član Januša Stibilj

Član Alenka Šarkanj

Član Barbara Kus
Član Matjaž Godec
Član Mojca Doupona Topič