Search
Search

Zapisniki ZPSS

Zapisnik članov SS ZPSS in vodij sodniških zborov – Ljubljana, 26. 5. 2022

Zapisnik sestanka strokovnega sveta zbora plavalnih sodnikov PZS in predstavnikov sodniških zborov posameznih klubov, 
ki je bil v Ljubljani, Fakulteta za šport, 26. 5. 2022.

Priloženi dokumenti:

Zapisnik skupščine ZPSS – Maribor, 23. 3. 2019

Zapisnik skupščine zbora plavalnih sodnikov Slovenije (ZPSS), ki je bila v Mariboru, 23. 4. 2019.

Priloženi dokumenti:

Dokumenti, sprejeti na skupščini:

Zapisnik srečanja ZPSS – Ribnica 2017

V prilogi je zapisnik zbora plavalnih sodnikov PZS v Ribnici, z dne 30. 9. 2017.

Zapisnik vsebuje prilogi 1 in 2, ostale priloge so samostojni dokumenti.

Zapis-ZPSS Ribnica                  Zapisnik

Priloga 3-Disciplinski p.             Priloga 3

Priloga 4-Izpiti                           Priloga 4

Priloga 5-Kodeks                       Priloga 5