Začasni seznam kategoriziranih športnikov 1.2.2017

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da je na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije, pod Športniki / registracija in kategorizacija (http://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija ) objavljen začasni seznam kategoriziranih športnikov, ki stopi v veljavo 1.2.2017.

V skladu z veljavnimi pravili imajo NPŠZ  8-dnevni rok za oddajo pritožb na objavljeni seznam, ki ga posredujejo  na e-naslov info-vs@olympic.si ,  do vključno 20.1.2017. Pritožbe, ki bodo prispele po tem datumu ne bodo upoštevane !

NPŠZ imajo vpogled začasnega seznama na voljo tudi preko aplikacije e-šport/športniki, ki je dostopen na naslovu https://app.sport.si/

Na začasnem seznamu niso objavljene vloge ki so jih posredovale NPŠZ in jih bo obravnaval Strokovni svet za tekmovalni šport na svoji 13. seji prihodnji teden.

 

Za morebitna vprašanja in dodatna pojasnila smo Vam na voljo.

 

 

Olimpijski pozdrav!