Začasni seznam kategoriziranih športnikov 1.10.2017

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da je na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije, pod Športniki / registracija in kategorizacija (http://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija ) objavljen začasni seznam kategoriziranih športnikov, ki stopi v veljavo 1.10.2017.

V skladu z veljavnimi pravili imajo NPŠZ  8-dnevni rok za oddajo pritožb na objavljeni seznam, ki ga posredujejo  na e-naslov info-vs@olympic.si ,  do vključno 2.10.2017. Pritožbe, ki bodo prispele po tem datumu ne bodo upoštevane !

NPŠZ imajo vpogled začasnega seznama na voljo tudi preko aplikacije e-šport/športniki, ki je dostopen na naslovu https://app.sport.si/

 

Za morebitna vprašanja in dodatna pojasnila smo Vam na voljo.

 

 

Olimpijski pozdrav!