Začasni seznam kategorizacije 1.6.2017

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da je na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije, pod Športniki / registracija in kategorizacija (http://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija ) objavljen začasni seznam kategoriziranih športnikov, ki bo stopil v veljavo 1.6.2017.

V skladu z veljavnimi pravili imajo NPŠZ  8-dnevni rok za oddajo pritožb na objavljeni seznam, ki ga posredujejo  na e-naslov info-vs@olympic.si ,  do vključno 1.6.2017. Pritožbe, ki bodo prispele po tem datumu ne bodo upoštevane.

NPŠZ imajo vpogled začasnega seznama na voljo tudi preko aplikacije e-šport/športniki, ki je dostopen na naslovu https://app.sport.si/ .

 

 

Za morebitna vprašanja in dodatna pojasnila smo Vam na voljo.

Olimpijski pozdrav!

T  +386 1 230 60 28

F  +386 1 230 60 20

E  info-vs@olympic.si