Vpis v razvid poklicnih športnikov in zasebnih športnih delavcev

Spoštovani,

Ker nam je bilo s strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sporočeno, da prihaja do napačnega razumevanja spodnjega obvestila, vam pošiljamo dodatno obrazložitev.

Poudarjamo, da je nova aplikacija namenjena izključno POKLICNIM ŠPORTNIKON IN  TRENERJEM, KI ŽELIJO ODPRETI ŠPORTNI S. P.,  KAR IMA ZA POSLEDICO TUDI OBVEZNO POKOJNINSKO, INVALIDSKO, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN PLAČILO DAVČNIH OBVEZNOSTI.

TRENERJI- SP
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/zasebno_delo_v_sportu_samostojni_podjetnik/postopek_vpisa_v_razvid_zasebnih_sportnih_delavcev/

POKLICNI ŠPORTNIKI-SP
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/zasebno_delo_v_sportu_samostojni_podjetnik/postopek_vpisa_v_razvid_poklicnih_sportnikov/

Vsi poklicni športniki in trenerji, ki že imajo odprt s. p. se ne potrebujejo še enkrat prijavljati v novo aplikacijo.

Za vpis v EVIDENCO TRENERJEV (razvid usposobljenih/izobraženih na področju športa) pa uporabljate obrazec, ki ga najdete na http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/razvid_strokovnih_delavcev_v_sportu_novo/pogoji_za_opravljanje_strokovnega_dela_v_sportu/vpis_v_razvid_izobrazenih_in_strokovno_usposobljenih_delavcev_v_sportu/

Za nastalo situacijo se vam iskreno opravičujemo.

Olimpijski pozdrav!