Volitve v skupščino ter druge organe in komisije OKS-ZŠZ za mandatno obdobje 2018-2022 – POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV

Spoštovani klubi,

Na osnovi spodnjega dopisa s strani OKS vas PZS poziva,

da morebitne kandidate za skupščino OKS ali druge organe OKS  pošljete na I.O. PZS,

Ki bo le te posredoval Olimpijskemu komiteju Slovenije.

http://www.olympic.si/

Lep pozdrav, 

 Matjaž Perme

Generalni sekretar PZS