Tečaji za naziv vaditelj plavanja

– Vaditelji plavanja, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v
skladu s starim zakonom, bo lahko še nadaljnji dve leti (do junija
2019) od uveljavitve novega zakona opravljal strokovno delo v športu
pod enakimi pogoji, kot jih določa star Zakon o športu. (do junija 2020)!