Tečaj temeljnih postopkov oživljanja (TPO)


Tečaj temeljnih postopkov oživljanja (TPO) v letu 2017

Ljubljana 25.6.2017 in izpitni rok 2.7.2017

SPREMEMBA DATUMA TEČAJA NA 25.6.2017!!!

Ljubljana 30. 9. 2017 in izpitni rok 30.9.2017