Prehod iz naziva Vaditelj v Učitelj plavanja – Strokovni delavec 1

NOVOSTI NA PODROČJU USPOSABLJANJA

Splošne informacije:
1. Po novem Zakonu o športu, ki je bil sprejet junija 2017 je naziv Vaditelj plavanja ukinjen.
2. Veljavna sta naziva Učitelj plavanja in Trener plavanja.
3. Z diplomo vaditelja plavanja lahko izvajate učenje plavanja v prehodnem obdobju do junija 2020!
4. V vmesnem času priporočamo, da si vaditelji plavanja pridobite naziv Učitelj plavanja.

Kako priti do naziva UČITELJ PLAVANJA – Strokovni delavec 1?

Vaditelji plavanja morate za pridobitev naziva učitelj plavanja – Strokovni delavec 1 opraviti naslednje obveznosti:

 • Modul obveznih vsebin; Osnove gibanja človeka, Osnove športne vadbe, Osnove medicine športa, Psihosocialne osnove športa, Odgovornost in zakonodaja v športu
 • Modul temeljnih postopkov oživljanja (TPO),
 • Pripraviti 5 priprav za učenje plavanja (Učna priprava)
 • Opraviti praktični del izpita iz ene nadaljevalne plavalne tehnike po lastni izbiri. Tekmovalci ali bivši tekmovalci predložijo dokazilo o nastopih na DP z najboljšim rezultatom, ki je nad 500 točk ali dokazilo, ki potrjuje vsaj 8 let aktivnega tekmovanja v plavanju. (Obrazec)
 • Osebni list
 • Podrobna predstavitev prehoda iz naziva Vaditelj v Učitelj plavanja – Strokovni delavec 1 (.pptx)

Diplomanti Fakultete za šport UL za pridobitev naziva Učitelj plavanja – Strokovni sodelavec 1 pošljejo na Plavalno zvezo Slovenije naslednja potrdila:

 • Fotokopijo diplome za Vaditelja plavanja
 • Fotokopijo diplome Fakultete za šport
 • Osebni list

Skupaj zbrana vsa potrdila, obvezno tudi izpolnjen Osebni list posredujte na naslov:

Plavalna zveza Slovenije Celovška c. 25; 1000 Ljubljana, s pripisom za Majo Virant ali na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si

Vedno nam posredujte le kopije dokumentov! Originale shranite zase!

Aktualni termini:

 • Modul A – obvezne vsebine 13.-14.4.2019;  Fakulteta za šport (E-prijava) (Razpis)
 • Modul B – TPO 18.5.2019; Fakulteta za šport (E-prijava) (Razpis)-  ZAKLJUČENE PRIJAVE!

IZPITNI ROKI:

 • Praktični del izpita za vse, ki že imate naziv VADITELJ PLAVANJA:

          – 12.5.2019 ob 14:30 uri na velikem bazenu Fakultete za šport              (Gortanova ul. 22 Ljubljana) – ZAKLJUČENE PRIJAVE!

          – 7.6.2019 ob 14:00 uri na letnem kopališču v Novi Gorici     (Cankarjeva ulica 10 Nova Gorica) – ZAKLJUČENE PRIJAVE!

         – 26.05.2019 ob 12.00 uri na kopališču Pristan v Mariboru (Koroška cesta 33 Maribor) –   DODATNI IZPITNI ROK! – ZAKLJUČENE PRIJAVE!

Praktični izpit bo potekal, pred državno izpitno komisijo. Imeli boste možnost razplavanja in potem boste pokazali eno nadaljevalno tehniko po vaši izbiri (skok, tehniko in obrat). (E-prijava).

Termini za izpopolnjevanja nadaljevanje tehnike – pripirava na praktični del izpita:

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Na PZS izvajamo usposabljanja usklajena z Zakonom o športu.
Za področje šolstva se za vse informacije obrnite na pristojno Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.

Ljubljana, 27.12.2018