Prehod iz naziva Vaditelj v Učitelj plavanja – Strokovni delavec 1

NOVOSTI NA PODROČJU USPOSABLJANJA

Splošne informacije:
1. Po novem Zakonu o športu, ki je bil sprejet junija 2017 je naziv Vaditelj plavanja ukinjen.
2. Veljavna sta naziva Strokovni delavec 1 – športno treniranje – plavanje (učitelj plavanja) in Strokovni delavec 2 – športno treniranje – plavanje (trener plavanja).
3. Z diplomo vaditelja plavanja lahko izvajate učenje plavanja v prehodnem obdobju do junija 2020!
4. V vmesnem času priporočamo, da si vaditelji plavanja
pridobite naziv Strokovni delavec 1 (učitelj plavanja).

Kako priti do naziva UČITELJ PLAVANJA – Strokovni delavec 1?


VADITELJI PLAVANJA

Vaditelji plavanja morate za pridobitev naziva učitelj plavanja – Strokovni delavec 1 opraviti naslednje obveznosti:

 • Modul obveznih vsebin; Osnove gibanja človeka, Osnove športne vadbe, Osnove medicine športa, Psihosocialne osnove športa, Odgovornost in zakonodaja v športu
 • Modul temeljnih postopkov oživljanja (TPO),
 • Pripraviti 5 priprav za učenje plavanja (Učna priprava)
 • Opraviti praktični del izpita iz ene nadaljevalne plavalne tehnike po lastni izbiri. Tekmovalci ali bivši tekmovalci predložijo dokazilo o nastopih na DP z najboljšim rezultatom, ki je nad 500 točk ali dokazilo, ki potrjuje vsaj 8 let aktivnega tekmovanja v plavanju. (Obrazec)
 • Osebni list
 • Podrobna predstavitev prehoda iz naziva Vaditelj v Učitelj plavanja – Strokovni delavec 1 (.pptx)

DIPLOMANTI FAKULTETE ZA ŠPORT

Diplomanti Fakultete za šport UL za pridobitev naziva Strokovni sodelavec 1-športno treniranje-plavanje (učitelj plavanja) pošljejo na Plavalno zvezo Slovenije naslednja potrdila:

 • Fotokopijo diplome za Vaditelja plavanja
 • Fotokopijo diplome Fakultete za šport
 • Osebni list

Skupaj zbrana vsa potrdila, obvezno tudi izpolnjen Osebni list posredujte na naslov:

Plavalna zveza Slovenije Celovška c. 25; 1000 Ljubljana, s pripisom za Majo Virant ali na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si

Strošek priprave in izdaje diplome znaša 10€

Vedno nam posredujte le kopije dokumentov! Originale shranite zase!


ŠTUDENI FAKULTETE ZA ŠPORT

Študenti Fakultete za šport UL za pridobitev naziva Strokovni sodelavec 1-športno treniranje-plavanje (učitelj plavanja) pošljejo na Plavalno zvezo Slovenije naslednja potrdila:

 • Osebni list
 • Potrdilo o opravljenih izpitih: Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode, Osnove gibanja, Osnove šortne vadbe, Medicina športa 1, Psihologija športa, Odgovornost in zakonodaja (z žigom referata!)
 • Če si želite naziv Strokovni delavec 1 pridobiti pred opravljenimi zgoraj navedenimi izpiti, se lahko udeležite Modula A – Obvezne vsebine na PZS (kotizacija znaša 70€, termini navedeni spodaj)

Skupaj zbrana vsa potrdila, obvezno tudi izpolnjen Osebni list posredujte na naslov:

Plavalna zveza Slovenije Celovška c. 25; 1000 Ljubljana, s pripisom za Majo Virant ali na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si

Strošek priprave in izdaje diplome znaša 10€

Vedno nam posredujte le kopije dokumentov! Originale shranite zase!

Aktualni termini 2019:

 • Modul A – obvezne vsebine 30.11-1.12.2019;  Fakulteta za šport (E-prijava) (Razpis) – VELIKA PREDAVALNICA FŠ!
 • Modul B – TPO 14.12.2019; Fakulteta za šport (E-prijava) (Razpis) (Urnik)- VELIKA PREDAVALNICA FŠ!

Aktualni termini 2020:

 • Modul A- obvezne vsebine 25.-26.4.2020; Ljubljana
 • Modul B – TPO 16.5.2020; Ljubljana

IZPITNI ROKI 2019:

 • Praktični del izpita za vse, ki že imate naziv VADITELJ PLAVANJA:

          – 18.9.2019 ob 16:30 uri na bazenu v Stari Gorici (Italija) Via Capodistria 8, Gorizia (E-prijava)

          – Radovljica 19.10.2019 ob 10:00 uri bazen Radovljica (E-prijava) Sprememba termina!!!

          – Ljubljana 27.10.2019 ob 14:00 uri na Fakulteti za šport v Ljubljani (E-prijava)

         – Velenje 24.11.2019 ob 14.00 uri na bazenu Velenje (E-prijava) – VELENJE SPREMEMBA LOKACIJE!

IZPITNI ROKI 2020: 

– Maribor 8.3.2020 ob 14:00 uri na bazenu Pristan

– Celje 29.3.2020 ob 14:00 uri na bazenu Golovec

 – Ljubljana 10.5.2020 ob 14:00 uri na Fakulteti za šport

 – Radovljica 17.5.2020 ob 18:00 uri na kopališču  Radovljica

 

Praktični izpit bo potekal, pred državno izpitno komisijo. Imeli boste možnost razplavanja in potem boste pokazali eno nadaljevalno tehniko po vaši izbiri (skok, tehniko in obrat). 

Pogosta vprašanja in odgovori

Na PZS izvajamo usposabljanja usklajena z Zakonom o športu.
Za področje šolstva se za vse informacije obrnite na pristojno Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.

Ljubljana, 28.08.2019