Prehod iz naziva Vaditelj v Učitelj plavanja – Strokovni delavec 1

NOVOSTI NA PODROČJU USPOSABLJANJA

Splošne informacije:
1. Po novem Zakonu o športu, ki je bil sprejet junija 2017 je naziv Vaditelj plavanja ukinjen.
2. Veljavna sta naziva Učitelj plavanja in Trener plavanja.
3. Z diplomo vaditelja plavanja lahko izvajate učenje plavanja v prehodnem obdobju do junija 2020!
4. V vmesnem času priporočamo, da si vaditelji plavanja pridobite naziv Učitelj plavanja.

Kako priti do naziva UČITELJ PLAVANJA – Strokovni delavec 1?

Vaditelji plavanja morate za pridobitev naziva učitelj plavanja – Strokovni delavec 1 opraviti naslednje obveznosti:

 • Modul obveznih vsebin; Osnove gibanja človeka, Osnove športne vadbe, Osnove medicine športa, Psihosocialne osnove športa, Odgovornost in zakonodaja v športu
 • Modul temeljnih postopkov oživljanja (TPO),
 • Pripraviti 5 priprav za učenje plavanja (Učna priprava)
 • Opraviti praktični del izpita iz ene nadaljevalne plavalne tehnike po lastni izbiri. Tekmovalci ali bivši tekmovalci predložijo dokazilo o nastopih na DP z najboljšim rezultatom, ki je nad 500 točk ali dokazilo, ki potrjuje vsaj 8 let aktivnega tekmovanja v plavanju. (Obrazec)
 • Osebni list
 • Podrobna predstavitev prehoda iz naziva Vaditelj v Učitelj plavanja – Strokovni delavec 1 (.pptx)

Diplomanti Fakultete za šport UL za pridobitev naziva Učitelj plavanja – Strokovni sodelavec 1 pošljejo na Plavalno zvezo Slovenije naslednja potrdila:

 • Fotokopijo diplome za Vaditelja plavanja
 • Fotokopijo diplome Fakultete za šport
 • Osebni list

Skupaj zbrana vsa potrdila, obvezno tudi izpolnjen Osebni list posredujte na naslov:

Plavalna zveza Slovenije Celovška c. 25; 1000 Ljubljana, s pripisom za Majo Virant ali na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si

Vedno nam posredujte le kopije dokumentov! Originale shranite zase!

Aktualni termini:

 • Modul A – obvezne vsebine 19.-20.1.2019;  Fakulteta za šport (E-prijava) (Razpis) Prijave so zaključene!!!
 • Modul B – TPO 2.2.2019; Fakulteta za šport (E-prijava) (Razpis) PRIJAVE SO ZAKLJUČENE!
 • Praktični del izpita za vse, ki že imate naziv VADITELJ PLAVANJA: 9.2.2019 ob 9:00 uri na velikem bazenu Fakultete za šport.

Praktični izpit bo potekal na velikem bazenu FŠ, s pričetkom ob 9.00 uri po abecednem vrstnem redu, pred državno izpitno komisijo. Imeli boste možnost razplavanja in potem boste pokazali eno nadaljevalno tehniko po vaši izbiri (skok, tehniko in obrat). (E-prijava).

Pogosta vprašanja in odgovori

Na PZS izvajamo usposabljanja usklajena z Zakonom o športu.
Za področje šolstva se za vse informacije obrnite na pristojno Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.

Ljubljana, 27.12.2018