Prehod iz naziva Vaditelj v Učitelj plavanja – Strokovni delavec 1

NOVOSTI NA PODROČJU USPOSABLJANJA

Splošne informacije:
1. Po novem Zakonu o športu, ki je bil sprejet junija 2017 je naziv Vaditelj plavanja ukinjen.
2. Veljavna sta naziva Strokovni delavec 1 – športno treniranje – plavanje (učitelj plavanja) in Strokovni delavec 2 – športno treniranje – plavanje (trener plavanja).
3. Z diplomo vaditelja plavanja lahko izvajate učenje plavanja v prehodnem obdobju do junija 2020!
4. V vmesnem času priporočamo, da si vaditelji plavanja
pridobite naziv Strokovni delavec 1 (učitelj plavanja).

Kako priti do naziva UČITELJ PLAVANJA – Strokovni delavec 1?


VADITELJI PLAVANJA

Vaditelji plavanja morate za pridobitev naziva učitelj plavanja – Strokovni delavec 1 opraviti naslednje obveznosti:

 • Modul obveznih vsebin; Osnove gibanja človeka, Osnove športne vadbe, Osnove medicine športa, Psihosocialne osnove športa, Odgovornost in zakonodaja v športu
 • Modul temeljnih postopkov oživljanja (TPO),
 • Pripraviti 5 priprav za učenje plavanja (Učna priprava)
 • Opraviti praktični del izpita iz ene nadaljevalne plavalne tehnike po lastni izbiri. Tekmovalci ali bivši tekmovalci predložijo dokazilo o nastopih na DP z najboljšim rezultatom, ki je nad 500 točk ali dokazilo, ki potrjuje vsaj 8 let aktivnega tekmovanja v plavanju. (Obrazec)
 • Osebni list
 • Podrobna predstavitev prehoda iz naziva Vaditelj v Učitelj plavanja – Strokovni delavec 1 (.pptx)

DIPLOMANTI FAKULTETE ZA ŠPORT

Diplomanti Fakultete za šport UL za pridobitev naziva Strokovni sodelavec 1-športno treniranje-plavanje (učitelj plavanja) pošljejo na Plavalno zvezo Slovenije naslednja potrdila:

 • Fotokopijo diplome za Vaditelja plavanja
 • Fotokopijo diplome Fakultete za šport
 • Osebni list

Skupaj zbrana vsa potrdila, obvezno tudi izpolnjen Osebni list posredujte na naslov:

Plavalna zveza Slovenije Celovška c. 25; 1000 Ljubljana, s pripisom za Majo Virant ali na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si

Strošek priprave in izdaje diplome znaša 10€

Vedno nam posredujte le kopije dokumentov! Originale shranite zase!


Aktualni termini 2020:

 • Modul A- obvezne vsebine 10.-12.4.2020; Ljubljana (Razpis) (E-prijava)
 • Modul B – TPO 16.5.2020; Ljubljana (Razpis) (E-prijava)
 • Modul A – obvezne vsebine; 20.-22.11.2020; Ljubljana
 • Modul B – TPO; 7.11.2020; Ljubljana

IZPITNI ROKI 2020: 

– Maribor 8.3.2020 ob 10:00 uri na bazenu Pristan (E-prijava)

– Koper 3.04.2020 ob 18.00 uri; Aquapark Žusterna (E-prijava) ODPOVEDAN!!!

– Velenje 29.3.2020 ob 11:00 uri na bazenu Velenje (E-prijava) ODPOVEDAN!!!

 – Ljubljana 10.5.2020 ob 10:00 uri na Fakulteti za šport (E-prijava)

 

Praktični izpit bo potekal, pred državno izpitno komisijo. Imeli boste možnost razplavanja in potem boste pokazali eno nadaljevalno tehniko po vaši izbiri (skok, tehniko in obrat). 

Pogosta vprašanja in odgovori

Na PZS izvajamo usposabljanja usklajena z Zakonom o športu.
Za področje šolstva se za vse informacije obrnite na pristojno Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.

Ljubljana, 28.08.2019