Novosti na področju usposabljanja

NOVOSTI NA PODROČJU USPOSABLJANJA

Splošne informacije:
1. Po novem Zakonu o športu, ki je bil sprejet junija 2017 je naziv Vaditelj plavanja ukinjen.
2. Veljavna sta naziva Učitelj plavanja in Trener plavanja.
3. Z diplomo vaditelja plavanja lahko izvajate učenje plavanja v prehodnem obdobju do junija 2020!
4. V vmesnem času priporočamo, da si vaditelji plavanja pridobite naziv Učitelj plavanja.

Kako priti do naziva učitelj plavanja?
Poti sta dve:
a.) Trenutno je veljaven program usposabljanja za učitelje plavanja (velja za vaditelja plavanja, ki imajo vsaj 2 leti izkušenj).
b.) Nov program za naziv Učitelj plavanja, ki še ni potrjen s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) bomo objavili, ko bo le ta potrjen.
Pričakujemo, da bomo z novimi usposabljaniji za naziv Učitelj plavanja začeli jeseni 2018.

Terminologija:
Tečaj za naziv Učitelj plavanja: usposabljanje za pridobitev naziva učitelj plavanja
Naziv Učitelj plavanja: trajen strokoven naziv, ki si ga pridobite z opravljenimi vsemi obveznostmi na tečaju in izpitu za učitelje plavanja.
Licenca za učitelje plavanja: dovoljenje za opravljanje dela za vse, ki ste si že pridobili naziv učitelj plavanja. Licenco je potrbeno potrjevati na 2 leti. Licenčni seminar vsako leto poteka 3. soboto v mesecu januarju.

Diplomantom Fakultete za šport se prizna modul splošnih vsebin s potrdilom, da imajo opravljene izpite iz  naslednjih vsebin oz. predmetov:.
– Okoljevarstvene in naravovarstvene vsebine
– Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje
– Osnove pedagogike in didaktike v športu
– Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu
– Osnove teorije in metodike športnega treniranja

Prav tako se diplomantom Fakultete za šport prizna modul TPO z reševanjem iz vode,
ko opravijo izpit iz Plavanja 1 in izpit Medicina športa 1.

Potrdila za vse opravljene obveznosti si shranite. Dokumentov ne oddajajte dokler ne bo program za učitelja plavanja potrjen s strani MIZŠ.
Vedno nam posredujte le kopije dokumentov! Originale shranite zase!
Na PZS izvajamo usposabljanja usklajena z Zakonom o športu.
Za področje šolstva se za vse informacije obrnite na pristojno Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.
Pridružujemo si pravico do sprememb, v primeru, da bodo s strani MIZŠ zahtevali še kakršnekoli dodatne obveznosti.

Ljubljana, 5.02.2018