Search
Search

Aktualni tečaji​

Aktualni tečaji​

VPIS V RAZVID STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU JE POGOJ ZA OPRAVLJANJE DELA

Pogoj za sofinanciranje strokovnih delavcev v športu iz javnih sredstev je ustrezno strokovno izobražen ali usposobljen delavec v športu, ki je vpisan v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Vpis v razvid mora vsak posameznik urediti samostojno. Postopek je enostaven in brezplačen. Razvid je objavljen na spletni strani ministrstva, kjer najdete tudi vse ostale potrebne informacije.

Spletna stran ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/storitve/strokovno-izobrazeni-in-usposobljeni-delavci-v-sportu/

Tečaj za naziv učitelj plavanja – Strokovni delavec 1

Vse, ki si želite pridobiti naziv UČITELJ PLAVANJA in še nimate strokovnega naziva za delo na področju plavanja, vabimo na usposabljanje za naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanja; UČITELJ PLAVANJA.

Usposabljanje obsega 84 ur in je razdeljen na naslednje module:

Module udeleženci usposabljanja opravljajo po vrsti od številke 1 do 3 (C, D, B). Modul A lahko opravljajo pred ali pa po zaključenih modulih C, D, B ker gre za predavanja obveznih vsebin, ki se ne navezujejo neposredno na plavalne vsebine!

Usposabljanje morate zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravljate največ trikrat. Če v roku ne zaključite zahtevane obveznosti, se morate tečaja ponovno udeležiti!

Ko uspešno opravite vse štiri module si pridobite naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanje.

Modul A (obvezne vsebine) lahko kandidat opravlja tudi na drugi nacionalni panožni zvezi (NPŠZ), ki je nosilec usposabljanj za opravljanje strokovnega dela na področju športnega treniranja v posamezni športni panogi. Modul A (obvezne vsebine), ki ga je kandidat uspešno opravil na prvi stopnji programa usposabljanja, se opravlja samo enkrat in ga kandidatu pri prehodu med različnimi programi usposabljanj iste stopnje ni potrebno ponovno opravljati.

Glede na sklep IO PZS z dne, 28.01.2020 se vsem kandidatom, ki vstopajo v program usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1 (učitelj plavanja) in predložijo potrdilo (z žigom in podpisom) kluba, ki je član PZS, da so bili 10 let ali več aktivni plavalci, prizna znižano plačilo kotizacije za 155,00€.

Posamezni modul v sklopu usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1- športno treniranje-plavanje bo izveden ob minimalnem številu 15 prijavljenih kandidatov.

Obvezna literatura:

Vsi udeleženci usposabljanja boste kot študijsko literaturo prejeli knjigo Kapus, V., Štrumbelj, B., Kapus, J., Jurak, G., Šajber Pincolič, D., Vute, R., Bednarik, J., Kapus, M., Čermak, V. (2002). Plavanje. Učenje.

Spletne strani z najbolj aktualnimi vsebinami, ki so za študij nujne!

Članki:

Osebno-reševanje-iz-vode-s-tubo-2
Ne-skači-v-vodo-če-nisi-prepričan-o-njeni-globini-2
From-Swimming-Skill-to-Water-Competence

Plavalni dnevnik:

Plavalni-dnevnik

Program usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1

Kdo lahko poučuje plavanje v vzgojno-izobraževalnem sistemu:

Za uradne informacije glede poučevanja v vzgoji in izobraževanju je pristojno ministrstvo.

Zbrane informacije pa si lahko preberete na spodnjih povezavah.

Kdo lahko poučuje plavanje v vzgojno-izobraževalnem sistemu?

Poučevanje plavanja in smučanja v osnovni in srednji šoli (Okrožnica MIZŠ)

Prehod iz naziva Vaditelj plavanja v Strokovni delavec 1

V skladu z Zšpo-1, ki je bil sprejet 19.06.2018 naziv Vaditelj plavanja ni več veljaven naziv za opravljanje strokovnega dela na področju plavanja. Veljavna naziva sta Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanje in  Strokovni delavec 2-športno treniranje-plavanje.
Vsi, ki ste pred novim Zšpo-1 pridobili naziv Vaditelj plavanja lahko le-tega nadgradite v veljaven naziv  Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanje ob uveljavljanju prehodno pridobljenih kompetenc in sicer tako, da opravite:
– opravite praktični izpit, kjer prikažete eno tehniko plavanja na nadaljevalni ravni po lastni izbiri (prijavite se na razpisan izpitni rok). 
Bivšim plavalcem, ki ste dosegli rezultate, ovrednoten nad 500 WA (prej FINA) točkami ste ob predložitvi potrdila (potrdilo v prilogi) opravičeni opravljanja praktičnega izpita.
– pripravite in pošljete 5 učnih priprav za učenje plavanja  (Učna priprava)
Kandidat vso dokumentacijo zbrano skupaj posreduje na Plavalno zvezo Slovenije na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si
 
 

Tečaj za naziv Strokovni delavec 1 - Umetnostno plavanje

Strokovni delavec 1- športno treniranje – plavanje in umetnostno plavanje – UČITELJ UMETNOSTNEGA PLAVANJA in PLAVANJA.
Usposabljanje obsega 124 ur in je razdeljeno na naslednje module:
– modul A (obvezne vsebine); 22 ur,
– modul B (TPO – tečaj temeljnih postopkov oživljanja); 10 ur.
– modul C-posebne vsebine (teorija); 22 ur,
– modul D-posebne vsebine (plavalni del-vaje); 30 ur
– modul U- posebne vsebine (umetnostno plavanje teorija – vaje); 40 ur

Modul U: (kotizacija 240€) (Razpis in E-prijave)

Tečaj za naziv trener plavanja

Tečaj za naziv trener plavanja - Strokovni delavec 2

Začetek usposabljanja: 22.-24.09.2023.. Tečaj bo potekal v dveh sklopih:

  1. Sklop; september – december 2023
  2. Sklop: februar-marec 2024

Predavanja bodo potekala online, vaje pa predvidoma na bazenu Fakultete za šport v Ljubljani. Glede urnika se boste z vodjo usposabljanja na prvem srečanju.Podrobne informacije so navedene v Razpisu usposabljanja (povezava).

Prijava in plačilo (povezava).

Glede na sklep IO PZS z dne, 28.01.2020 se vsem kandidatom, ki vstopajo v program usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1 ali 2 in predložijo potrdilo kluba (z žigom in podpisom), ki je član PZS, da so bili 10 let ali več aktivni plavalci, prizna znižano plačilo kotizacije za 155,00€.

Usposabljanje morate zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravljate največ trikrat. Če v roku ne zaključite zahtevane obveznosti, se morate tečaja ponovno udeležiti!

Tečaj za naziv vaditelj plavanja po Fredovi metodi

Tečaj za naziv vaditelj plavanja po Fredovi metodi

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA PRIJAVO:

1. Prijavijo se lahko kandidati, ki že imajo strokovno usposobljenost z nazivom »vaditelj plavanja«. Fotokopijo diplome prinesite na usposabljanje.

2. Prijave pošljite na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si Prosimo, da prijava vsebuje vse zahtevane podatke (ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov, kontaktno številko, stopnjo izobrazbe in št. diplome za vaditelja plavanja)! V tem terminu bo lahko tečaj opravljalo prvih 20. prijavljenih kandidatov.

3. Program usposabljanja za pridobitev strokovne usposobljenosti »VADITELJ PLAVANJA ZA VODENJE VADBE DOJENČKOV VODI PO FREDOVI METODI« je financiran s strani Plavalne zveze Slovenije.

4. Pogoj za brezplačno udeležbo na dousposabljanju je podpis pogodbe, ki posameznika obvezuje, da bo vodil vadbo dojenčkov po Fredovi metodi izključno pod okriljem Plavalne zveze Slovenije.

5. Tečaj bo realiziran v kolikor se bo prijavilo najmanj 12 kandidatov.

6. Vsem prijavljenim kandidatom bomo poslali obvestilo o izvedbi tečaja na e-naslov.

7. Za podrobne informacije smo vam na razpolago tudi na telefonski številki:

051 330 644 (Maja Virant)

8. Vodja programa je Dr. Dorica Šajber.

Prijavnica za Usposabljanje za naziv vaditelj plavanja po Fredovi metodi

Licenčni seminar za učitelje plavanja po Fredovi metodi bo potekal v soboto, 24.09.2022.
Prijave na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si