Search
Search

Tečaj za naziv učitelj plavanja - Strokovni delavec 1

Vse, ki si želite pridobiti naziv UČITELJ PLAVANJA in še
nimate strokovnega naziva za delo na področju plavanja, vabimo na usposabljanje
za naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanja; UČITELJ
PLAVANJA.

Usposabljanje obsega 84 ur in je razdeljen na naslednje
module:

 • Modul
  A
   – obvezne vsebine; 22 ur (kotizacija je 70€)
 • Modul
  B
   – TPO (tečaj temeljnih postopkov oživljanja); 10 ur (kotizacija
  35€)
 • Modul
  C
   – posebne vsebine (teoretični del); 22 ur (kotizacija je 70€)
 • Modul
  D
   – posebne vsebine (plavalni del – vaje); 30 ur (kotizacija
  380€)

Module lahko opravite v poljubnem vrstnem redu. Modul C in Modul D pa je potrebno opraviti zaporedno. Ko uspešno
opravite vse štiri module si pridobite naziv Strokovni delavec 1-športno
treniranje-plavanje.

Modul A (obvezne vsebine) lahko
kandidat opravlja tudi na drugi nacionalni panožni
zvezi (NPŠZ), ki je nosilec usposabljanj za opravljanje strokovnega dela
na področju športnega treniranja v posamezni športni panogi. Modul A
(obvezne vsebine), ki ga je kandidat uspešno opravil na
prvi stopnji programa usposabljanja, se opravlja samo enkrat in
ga kandidatu pri prehodu med različnimi programi usposabljanj iste stopnje
ni potrebno ponovno opravljati.

Glede na sklep IO PZS z dne, 28.01.2020 se vsem
kandidatom, ki vstopajo v program usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1
(učitelj plavanja) in predložijo potrdilo (z žigom in podpisom) kluba, ki je
član PZS, da so bili 10 let ali več aktivni plavalci, prizna znižano plačilo
kotizacije za 155,00€.