Tečaj temeljnih postopkov oživljanja TPO (18.3.2017)

https://www.plavalna-zveza.si/event/tecaj-temeljnih-postopkov-ozivljanja-tpo/

Razpis