Usposabljanja za študente​

Usposabljanja za študente​

Študenti Fakultete za šport

Študenti Fakultete za šport UL za pridobitev naziva Strokovni sodelavec 1-športno treniranje-plavanje (učitelj plavanja) pošljejo na Plavalno zvezo Slovenije naslednja potrdila:

Osebni list (podpis nosilca predmeta PLAVANJE 1 Z OSNOVAMI REŠEVANJA IZ VODE ni potreben!)
• Potrdilo o opravljenih izpitih: Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode, Osnove gibanja v športu, Medicina športa 1, Psihologija, Temelji vadbenega procesa 1 (z žigom referata!)
• Če si želite naziv Strokovni delavec 1 pridobiti pred opravljenimi zgoraj navedenimi izpiti, se lahko udeležite Modula A – Obvezne vsebine na PZS (kotizacija znaša 70€, termini navedeni spodaj)

Skupaj zbrana vsa potrdila, obvezno tudi izpolnjen Osebni list posredujte na naslov:
Plavalna zveza Slovenije Celovška c. 25; 1000 Ljubljana, s pripisom za Majo Virant ali na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si

Strošek priprave in izdaje diplome znaša 10€

Vedno nam posredujte le kopije dokumentov! Originale shranite zase!

 

Študenti PEF Ljubljana

 

Strokovno dousposabljanje za pridobitev naziva

Strokovni delavec 1- športno treniranje – plavanje – UČITELJ PLAVANJA

Vse, ki si želite pridobiti naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanje (učitelj plavanja) in še nimate strokovnega naziva za delo na področju plavanja, vabimo na Modul za naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanja (učitelj plavanja).

Usposabljanje je namenjeno študentom UL PEF Ljubljana, ki bodo opravili vse obveznosti pri predmetih Razvojna psihologija, Teorija vzgoje, Pedagoška psihologija, Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 1, Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 2 in Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 3 na študijskem programu. Enako velja za diplomante študijskega programa Razredni pouk na UL PEF.

Usposabljanje obsega 33 ur: 18 teoretičnih in 15 praktičnih ur na bazenu.

(Razpis in E-prijava)

Študenti Aplikativne kineziologije Univerze na Primorskem Fakultete za vede o zdravju

Študentje aplikativne kineziologije (Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju) diplomo za naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanje (učitelja plavanja) pridobijo na naslednja načina:

 1. Ob zaključku študijskega programa, če izkazujejo:
  • Opravljen praktični preizkus pred državno izpitno komisijo PZS
  • Z oceno najmanj pd (8) opravljene predmete Plavanje z osnovami reševanja iz vode, Letne aktivnosti v naravi, Plavalni praktikum
  • Opravljene obveznosti študijskega programa (180 KT)
 1. Pred zaključkom študijskega programa, če izkazujejo:
  • Opravljen praktični preizkus pred državno izpitno komisijo PZS
  • Z oceno najmanj pd (8) opravljene predmete Plavanje z osnovami reševanja iz vode, Letne aktivnosti v naravi, Plavalni praktikum
  • Dodatno morajo študentje, ki želijo pridobiti naziv učitelja plavanja pred zaključkom študijskega programa v sklopu Plavalne zveze Slovenije opraviti še 1. modul splošnih teoretičnih vsebin ter 2. modul Temeljni postopki oživljanja.

Študentje morajo vlogi za izstavitev dilome učitelj plavanja priložiti:

– izpis iz sistema VIS, kjer so razvidne ocene omenjenih predmetov ter število vseh opravljenih kreditov

– izpolnjen osebni list (Osebni list )

Plavalna zveza Slovenije iz svoje evidence uporabi podatke o opravljenem praktičnem preizkusu ter izpolnjenem osebnem listu kandidata za pridobitev naziva. 

Vso zbrano dokumentacijo pošljejo na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si (Maja Virant).

Študent plača stroške izstavitve diplome. Podatke za plačilo prejem po oddani dokumentaciji.

close

Živjo ????
Lepo te je spoznati.

Prijavite se, če želiš prejemati sveže novice iz plavanja (Startne liste, rezultate, v živo, online)!

We don’t spam! Read our [link]privacy policy[/link] for more info.