Študenti Pef Ljubljana

Strokovno usposabljanje za pridobitev naziva

Strokovni delavec 1- športno treniranje – plavanje – UČITELJ PLAVANJA

Vse, ki si želite pridobiti naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanje (učitelj plavanja) in še nimate strokovnega naziva za delo na področju plavanja, vabimo na Modul za naziv Strokovni delavec 1-športno treniranje-plavanja (učitelj plavanja).

Usposabljanje je namenjeno študentom UL PEF Ljubljana, ki bodo opravili vse obveznosti pri predmetih Razvojna psihologija, Teorija vzgoje, Pedagoška psihologija, Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 1, Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 2 in Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 3 na študijskem programu Razredni pouk na UL z oceno 9 ali 10 ter so bili v 3.letniku študijskega programa Razredni pouk vpisan v študijskem letu 2016/17 ali kasneje. Enako velja za diplomante študijskega programa Razredni pouk na UL PEF.

Usposabljanje obsega 33 ur: 18 teoretičnih in 15 praktičnih ur na bazenu.