ŠTUDENTI FAKULTETE ZA ŠPORT

Študenti Fakultete za šport UL za pridobitev naziva Strokovni sodelavec 1-športno treniranje-plavanje (učitelj plavanja) pošljejo na Plavalno zvezo Slovenije naslednja potrdila:

  • Osebni list (podpis nosilca predmeta PLAVANJE 1 Z OSNOVAMI REŠEVANJA IZ VODE ni potreben!)
  • Potrdilo o opravljenih izpitih: Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode, Osnove gibanja v športu, Medicina športa 1, Psihologija, Temelji vadbenega procesa 1 (z žigom referata!)
  • Če si želite naziv Strokovni delavec 1 pridobiti pred opravljenimi zgoraj navedenimi izpiti, se lahko udeležite Modula A – Obvezne vsebine na PZS (kotizacija znaša 70€, termini navedeni spodaj)

Skupaj zbrana vsa potrdila, obvezno tudi izpolnjen Osebni list posredujte na naslov:

Plavalna zveza Slovenije Celovška c. 25; 1000 Ljubljana, s pripisom za Majo Virant ali na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si

Strošek priprave in izdaje diplome znaša 10€

Vedno nam posredujte le kopije dokumentov! Originale shranite zase!

Aktualni termini 2020:

  • Modul A- obvezne vsebine 10.-12.4.2020; Ljubljana
  • Modul B – TPO 16.5.2020; Ljubljana