Search
Search

Soglasje sodnikov PZS o varstvu osebnih podatkov

Spoštovana sodnica, spoštovani sodnik!

Pred izpolnitvijo spletnega soglasja ter dokončno oddajo se najprej seznanite z dokumentom: Politika ravnanja z osebnimi podatki PZS ZPSS.

POMOČ: Določena polja v obrazcu imajo tudi namig – pomoč za vpis v polje. Prosimo, da vaše podatke vnašate tako, da izkazujejo vašo istovetnost (podatki so enaki kot na osebnem dokumentu), saj bo le na tak način zagotovljen pravilen vnos v evidence (šumniki; zapis dveh imen/priimkov; …). Hvala.

Če ste v prejetem (povratnem) sporočilu, ob oddaji prijave/soglasja ugotovili, da ste v posamezno polje zapisali napačen podatek, to spremembo podatka sporočite na e-naslov: soglasja.zpss@plavalna-zveza.si [velja samo za “pravilno” oz. v celoti izpolnjen obrazec]. 

Polja, označena z zvezdico (*) so obvezna. 
V kolikor se pojavijo težave spletne strani/elektronske oddaje soglasja prosimo, da si prenesete obrazec Soglasje, ga izpolnite in vrnete na zgornji e-naslov. Hvala za razumevanje.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Prosimo vpišite (izpolnite) podatke v spodaj pripravljen obrazec (sodniški naziv, leto opravljenega izpita oz. kategorizacije in številko članske izkaznice).
Soglašam in dovoljujem

da Plavalna zveza Slovenije, Zbor plavalnih sodnikov Slovenije (upravljalec osebnih podatkov) hrani, obdeluje in uporablja moje zgoraj navedene osebne podatke za naslednje namene:


Privolitev v obdelavo osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko kadarkoli prekličete. V primeru, da vseh navedenih osebnih podatkov ne posredujete ali v kolikor soglasje prekličete, upravljavec ne more izpolniti namena, za katerega se ti podatki zbirajo.

Upravljavec osebnih podatkov strokovni svet Zbora plavalnih sodnikov Slovenije, Plavalne zveze Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana, e-mail: zpss@plavalna-zveza.si, bo ravnal z osebnimi podatki skladno s Politiko ravnanja z osebnimi podatki Plavalne zveze Slovenije, Zbora plavalnih sodnikov Slovenije (PZS ZPSS), ki je dostopna na Politika ravnanja.


Soglasje - obrazec