Search
Search

Izvršni odbor PZS 2024-2028

Izvršni odbor PZS 2019-2023

Izvršni odbor

Predsednik Urban Korenjak

Podpredsednik mag. Miran Kos

Podpredsednik dr. Denis Mancevič

Predsednik SS Miha Potočnik

Predsednik ZPSS Damijan Pogačar

Predsednica OMN Dorica Šajber*

Predstavnik trenerjev Roni Pikec

Predstavnik plavalcev Peter John Stevens

Član I.O. Ciril Globočnik

Član I.O. Silvester Lipošek

Član I.O. Anja Zorko

Član I.O. Tina Jeromen

Nadzorni odbor

Član N.O. Matic Penko

Član N.O. Grega Paternoster

Član N.O. Franjo Rozman

Član N.O.Miran Purgar

Disciplinska komisija

Član D.K. Barbara Pia Hrovat

Član D.K. Anita Lulič

Član D.K. Katarina Praznik

Član D.K. Viktorija Šafar

Antidoping komisija

Predsednik dr. Robert Marčun

Strokovni svet

Gorazd Podržavnik, selektor plavalnih reprezentanc

Miha Potočnik

Aleš Poljak

Urška Potočnik

Domen Majhen

Matic Lipovž

Boštjan Bajc

Tadej Bačelić

Luka Berdajs

doc. dr. SILVESTER LIPOŠEK, prof. šp. vzg. – predstavnik UM

izr. prof. dr. Jernej Kapus, prof. šp. vzg. – predstavnik ULJ