Mlajši člani in članice

  1. ŠENICA PAVLETIČ Primož, 2001, LL

 

  1. RAČNIK Sara, 2002, FR

  2. TUŠEK Daša, 2003, FR