Mladinci in mladinke

1. BERLOŽNIK Jaš, 2002, FR
2. BOŠKAN Sašo, 2002, TK
3. KNEZ Lovro, 2002, FR
4. PUŠNIK Jaka, 2003, OL

1. MIHALIČ Sara, 2004, OL
2. TUŠEK Daša, 2003, FR