Razpis OMN za izbor izvajalcev in sofinanciranje rekreativnih vadbenih programov in prireditev 2017

Predmet internega razpisa je sofinanciranje rednih rekreativnih plavalnih in vodnih programov ter prireditev rekreativne narave, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Rok in način prijave

Vloge morajo biti poslane po pošti v zaprtih ovojnicah na naslov: Plavalna zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana, najkasneje do četrtka,  15.06.2017.

Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo preko elektronske pošte: maja@plavalna-zveza.si  ali na tel. št. 051 330 644 (Maja Virant).

Razpis PZS 2017

OBRAZEC.RZV.2017