Protidopinški programi v času umirjanja epidemije COVID-19 – ponovni zagon testiranj

Spoštovani predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez!

SLOADO v času epidemije COVID-19 prilagaja svoj program dela in ga je v začetku epidemije usmerila v različna spletna učenja, medtem ko je iz zdravstvenih razlogov program testiranj praktično ustavila.

Ponovno smo ga sprožili v tem tednu, ko se ukrepi sproščajo in se športno življenje vrača nazaj na športne objekte.

Športniki, ki so vključeni v teste skupine mednarodnih športnih zvez (IF RTP), v A in B testno skupino SLOADO (NRTP in TP) so bili o ponovnem začetku testiranja pisno že obveščeni, ravno tako smo jim pojasnili varnostne protokole pri izvedbi dopinških kontrol.

Uradniki za kontrolo dopinga so 10.3.2020 v okviru licenčnega seminarja opravili poseben program za izvajanje testiranj v pogojih epidemije, navodila UKD-jem za izvajanje testiranj pa spreminjamo glede na razvoj (popuščanje) ukrepov.

V priponki vam v informacijo posredujemo:

  • Informacijo športnikom glede poteka testiranj v času epidemije SARD-CoV-2,
  • Navodila Uradnikom za kontrolo dopinga za izvedbo testiranj ob omilitvi ukrepov zaradi epidemije,
  • Protokol ugotavljanja zdravstvenega stanja športnika in navodila za izpolnjevanje Obrazca za dodatno poročilo.

Postopek kontrole dopinga v osnovi ostane enak, dodani so protokoli za zaščito športnika, uradnika in ustrezen pisni protokol, s katerim se ti ukrepi beležijo, v skladu z epidemiološkimi ukrepi, ki jih sprejema Vlada RS in njeni pristojni zdravstveni organi.

Gradiva objavljamo tudi na naši spletni strani www.sloado.si