Search
Search

Prehod iz naziva Vaditelj v Učitelj plavanja - Strokovni delavec 1

NOVOSTI NA PODROČJU USPOSABLJANJA

Splošne informacije:
1. Po novem Zakonu o športu, ki je bil sprejet junija 2017 sta veljavna naziva za delo na področju plavanja Strokovni delavec 1 – športno treniranje – plavanje (učitelj plavanja) in Strokovni delavec 2 – športno treniranje – plavanje (trener plavanja).

2. Naziv vaditelj plavanja od 23.6.2020 ni več veljaven!

Kako priti do naziva UČITELJ PLAVANJA – Strokovni delavec 1?

VADITELJI PLAVANJA

Vaditelji plavanja morate za pridobitev naziva učitelj plavanja – Strokovni delavec 1 opraviti naslednje obveznosti:

Modul A (obvezne vsebine) lahko kandidat opravlja tudi na drugi nacionalni panožni zvezi (NPŠZ), ki je nosilec usposabljanj za opravljanje strokovnega dela na področju športnega treniranja v posamezni športni panogi. Modul A (obvezne vsebine), ki ga je kandidat uspešno opravil na prvi stopnji programa usposabljanja, se opravlja samo enkrat in ga kandidatu pri prehodu med različnimi programi usposabljanj iste stopnje ni potrebno ponovno opravljati.

Skupaj zbrana vsa potrdila posredujte na naslov:

Plavalna zveza Slovenije, Celovška c. 25; 1000 Ljubljana, s pripisom za Majo Virant ali na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si

DIPLOMANTI FAKULTETE ZA ŠPORT

Diplomanti Fakultete za šport UL za pridobitev naziva Strokovni sodelavec 1-športno treniranje-plavanje (učitelj plavanja) pošljejo na Plavalno zvezo Slovenije naslednja potrdila:

  • Fotokopijo diplome za Vaditelja plavanja
  • Fotokopijo diplome Fakultete za šport
  • Osebni list

Skupaj zbrana vsa potrdila, obvezno tudi izpolnjen Osebni list posredujte na naslov:

Plavalna zveza Slovenije Celovška c. 25; 1000 Ljubljana, s pripisom za Majo Virant ali na e-naslov: maja@plavalna-zveza.si

Strošek priprave in izdaje diplome znaša 10€

Vedno nam posredujte le kopije dokumentov! Originale shranite zase!

Praktični izpit bo potekal, pred državno izpitno komisijo. Imeli boste možnost razplavanja in potem boste pokazali eno nadaljevalno tehniko po vaši izbiri (skok, tehniko in obrat