Search
Search

Pokalno tekmovanje

Zaradi spremenjenih pogojev organiziranja prireditev  za pokalno tekmovanje, v letih 2021, 2022, 2023 in 2024 štejejo vse tekme, torej N tekem in ne N-1, kot velja v običajnih razmerah.
 

Pokalno tekmovanje 2023: zmagovalci in uradni končni rezultati.

Pokalno tekmovanje 2022: zmagovalci in uradni končni rezultati..

Pokalno tekmovanje 2021: zmagovalci in uradni končni rezultati.

Pokalno tekmovanje 2020: zmagovalci in uradni končni rezultati.

Pokalno tekmovanje 2019: zmagovalci in uradni končni rezultati.

Pokalno tekmovanje 2018: zmagovalci in uradni končni rezultati

Pokalno tekmovanje 2017: zmagovalci in uradni končni rezultati.

Pokalno tekmovanje 2016: zmagovalci in uradni končni rezultati.

 Z letom 2016 smo začeli s pokalnim tekmovanjem v plavanju. Čez leto točkujemo rezultate na posameznih tekmah in vodilo evidenco rezultatov, na koncu leta pa proglasimo najboljše veteranske plavalce v posameznih starostnih kategorijah. Sodelujejo avtomatsko vsi udeleženci, prijava ni potrebna.
 
Sprememba! Zaradi spremenjenih pogojev organiziranja prireditev v letu 2022 je organiziranih manj tekem, zato za pokalno tekmovanje v letu 2022 izjemoma štejejo vse tekme (trenutno kaže, da bodo letos organizirane 3), torej N tekem in ne N-1, kot velja v običajnih razmerah.
——–

Veteransko pokalno tekmovanje v plavanju

PRAVILNIK

Splošno

Za pokalno tekmovanje štejejo rezultati vseh tekem v tekočem letu, ki štejejo za ‘Veteransko pokalno tekmovanje Slovenije v plavanju’ (v nadaljevanju ‘pokal’) objavljenih na spletni strani PZS – veteranska sekcija. Sodelujejo lahko vsi tekmovalci, ki so se udeležili ene ali več navedenih tekem. Po koncu tekmovalne sezone bodo proglašeni najboljši po posameznih starostnih kategorijah (ženske in moški) ter najboljši v skupnem seštevku.

Točkovanje

Na vsaki tekmi štejeta dva najboljša rezultata (vsota) posameznega tekmovalca po FINA točkah. Kdor tekmuje v več kot dveh disciplinah, se štejeta dva najboljša rezultata (vsota), kdor tekmuje samo v eni disciplini, se šteje samo en rezultat.

Po končani tekmi se po kategorijah naredi vrsti red tekmovalcev (ne glede na discipline, v katerih so plavali) po FINA točkah po sistemu iz prejšnjega odstavka in se na podlagi tega vrstnega reda podelijo pokalne točke (1. mesto 100 točk, 2. 80, 3. 60, 4. 50, … glej spodaj). V primeru enakega števila FINA točk si tekmovalca delita doseženo mesto.

Točkovanje glede na doseženo mesto po vsoti FINA točk na posamezni tekmi:

1-100; 2-80; 3-60; 4-50, 5-45; 6-40; 7-36; 8-32; 9-29; 10-26; 11-24; 12-22; 13-20; 14-18; 15-16; 16-15; 17-14; 18-13; 19-12; 20-11; 21-10; 22-9, 23-8; 24-7; 25-6; 26-5; 27-4; 28-3; 29-2; 30-1.

Pokalni rezultati

Po koncu tekmovalne sezone se seštejejo pokalne točke in tako se dobi končni vrstni red v pokalnem tekmovanju. Za končno uvrstitev šteje N-1 najboljših rezultatov (N je število pokalnih tekem; v kolikor je bilo organiziranih 5 tekem in se je tekmovalec udeležil vseh petih, štejejo 4 najboljše uvrstitve; v kolikor se je udeležil štirih ali manj, štejejo vse njegove uvrstitve). V primeru enakega števila pokalnih točk je boljši tisti, ki ima več boljših uvrstitev na posameznih tekmah (v razvrstitvi posamezne tekme za pokal). Primer tekmovalnega sistema je spodaj.

Najboljšim v posameznih starostnih kategorijah in najboljšim v absolutni kategoriji se na koncu leta podelijo ustrezna priznanja.

Dodatna določila

– o uvrstitvi posamezne tekme, tudi naknadni, v pokalno tekmovanje, odloča komisija za izvedbo pokalnega tekmovanja.

– na tekmah lahko sodelujejo vsi prijavljeni tekmovalci, za uvrstitev v pokalno tekmovanje pa štejejo rezultati tekmovalcev s slovenskim državljanstvom.

– morebitne pripombe in pritožbe na razvrstitev in točkovanje je potrebno sporočiti komisiji v roku 2 dni po objavi rezultatov (veteraniplavanje@gmail.com). Pripombe bo reševala komisija.

– Komisija je sestavljena iz treh članov: Tina Jeromen, Igor Terzič  in Zvezdan Martič. Vodja pokalnega tekmovanja je Zvezdan Martič.

Komisija za izvedbo veteranskega pokalnega tekmovanja

Komisija sprejema odločitve, vezane na izvedbo pokalnega tekmovanja v plavanju za veterane. Pravilnik tekmovanja je objavljen na spletni strani PZS, sekcija veterani.

Komisija je sestavljena iz treh članov. Trenutno so člani Tina Jeromen, Zvezdan Martič in Igor Terzič. Predsednik komisije in hkrati vodja tekmovanja je eden od članov, ki ga ti trije izberejo na podlagi glasovanja. Izbran je tisti, ki dobi vsaj dva glasova. Trenutno je predsednik Zvezdan Martič.

Člana komisije ali predsednika se lahko zamenja na podlagi pisnega predloga vsaj 10 veteranov (pod veterana se razume osebo, ki je v zadnjih dveh letih sodelovala vsaj na treh veteranskih tekmah v Sloveniji ). Podpisniki morajo hkrati predlagati novega člana / predsednika. V primeru odstopa enega od članov/predsednika, lahko kdorkoli od veteranov predlaga novega člana. V primeru več predlogov se izvede glasovanje (glasovanje se objavi na spletni strani, glasuje se po elektronski pošti, glasujejo lahko vsi veterani).

Naloge komisije so med drugim:

1.      Uvrščanje tekem v pokalno tekmovanje. Pogoji za uvrstitev so:

a.      kakovostna izvedba tekme,

b.      primerno število razpisanih disciplin – vsaj 6 disciplin, vsaj po ena v vsakem slogu, vsaj ena šprinterska in vsaj ena srednje ali dolgo progaška. Izjema je en plavalni maraton na leto.

c.      Minimalna udeležba vsaj 30 tekmovalcev v vsaj 5 starostnih kategorijah.

d.      Seznam tekem za prihodnje leto mora biti objavljen do konca tekočega leta.

2.      Naknadno uvrščanje tekem, zamenjava tekem/prireditev in črtanje tekem je možno ob soglasju komisije. Pogoj je, da to bistveno ne vpliva sistem tekmovanja in razvrstitev tekmovalcev.

3.      Vodenje evidence rezultatov in razvrščanje tekmovalcev po pokalnih rezultatih.

4.      Reševanje morebitnih pritožb na rezultate (pritožbe so možne 48 ur po tekmi na naslov veteraniplavanje@gmail.com).

5.      Razglasitev končnih rezultatov in organizacija podelitve priznanj najboljšim je na koncu vsake sezone.

– – – – – – – – – –

Hipotetičen primer pokalnega tekmovanja:

Tekma št. 1

REZULTATI Kategorija M 30-34

Tekmovalec / Fina točke

  
50 m prosto50 delfin800 prosto
 1. Janez Novak 550
 2. Jože Kovač 520
 3. Tone Smeh 410
 4. Lojze Kralj 320
 1. Peter Dolenc 720
 2. Janez Novak 600
 3. Lojze Kralj 300
 4. Miha Kos 250
 1. Miha Kos 450
 2. Janez Novak 400
 3. Jože Kovač 380
 4. Lojze Kralj 370
   
POKALNI REZULTATI50 prosto50 delfin800 prostoSkupaj FINA točkePokalne točke
Janez Novak5506004001150100
Jože Kovač520038090080
Peter Dolenc0720072060
Miha Kos025045070050
Lojze Kralj32030037069045
Tone Smeh4100041040

Tekma št. 2, tekma št. 3, …. (štejejo 4 najboljše uvrstitve od petih tekem)

Pokalne tekme

1

2

3

4

5

Končni seštevek / vrstni red

Jože Kovač801008050100360 / 1
Mitja Pevec0010010060260 / 2
Miha Kos5080504580260 / 3
Janez Novak100008050230 /4
Peter Dolenc60060600180 / 5
Lojze Kralj45604500150 / 6
Tone Smeh40500400130 / 7

 Ljubljana, 20.12.2015