OS in SŠ finale 2020

Online SŠ

Online

Štartna lista je narejena za vsako šolo posebej (po regijah), zato vas prosimo, da se držite predvidenega urnika!

Prihod OS in SŠ je možen na bazen (slika – PK Ekipa) max. 20 min. pred startom, kjer se ogrejejo in pripravijo na start!


Prihod na start je v treh korakih:

1. klic na start – Prihod na bazen – Meritev temperature in oddaja vprašalnika

2. klic na start – Ogrevanje na mestu (PK Ekipe) in prihod na start

3. prihod na start – Start

4. izhod iz bazena – prevzem stvari in izhod iz objekta