Odlična šola plavanja

Odlična šola plavanja

Plavalna zveza Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za šport (JZ Planica) leta 2018 pripravila prenovo plavalnega opismenjevanja v Sloveniji. Poenotili smo celoten sistem plavanja, samoreševanja, skokov, šolskih športnih tekmovanj za vrtce in šole, šole v naravi, klube in ostale športe, ki se odvijajo na ali v vodi. Ideja je nastala zaradi razdrobljenosti dosedanjega sistema, želje po boljšem razvijanju plavalne kulture v Sloveniji, celostni plavalni piramidi, ter posledično večjemu številu vadečih in tekmovanjem v plavanju.

Vsem članom (klubom/društvom) PZS material zagotovimo brezplačno.

Vsi, ki niso člani PZS, material (knjižico, diplome in nalepke) lahko naročijo na PZS in sicer preko e-naslova: info@plavalna-zveza.si. Cena kompleta znaša 3,27€.

Vse informacije o Odlični šoli plavanja dobite na: info@plavalna-zveza.si

Video predstavitev odlične šole plavanja

1. Priročnik Naučimo se plavati

2. Merila:

         Tabela 1: Merila za ocenjevanje znanja plavanja

 

Preglednica 1: Razlaga osnovnih pojmov

Preglednica 2: Opis nalog pri prikazu plavalnih tehnik

Preglednica 3: Napake plavalnih tehnik

 

3. Izpeljava programov

4. Vaje in naloge za izvajanje programa:

 

A) MORSKI KONJIČKI – VAJE

POTOP GLAVE (3 sekunde)
ZAPOREDNI IZDIHI SKOZI USTA POD GLADINO (5-krat)
ZVEZDICA V HRBTNEM POLOŽAJU Z UČITELJEVO POMOČJO ALI BREZ (3 sekunde)
UDARCI V PRSNEM ALI HRBTNEM POLOŽAJU S PRIPOMOČKOM ALI BREZ NJEGA (8 metrov)
POBIRANJE IGRAČE Z DNA V STOJNI GLOBINI BAZENA (3-krat)
PLAVANJE V POLJUBNEM NAČINU (15 metrov)
ŽOGA NA GLADINI (5 sekund)

MORSKI KONJIČKI – NALOGE

            BRONASTI KONJIČEK
            SREBRNI KONJIČEK
            ZLATI KONJIČEK
 

B) DELFINČEK IN DELFINI – VAJE

PLAVANJE NA MESTU V POKONČNEM POLOŽAJU (30 sekund)
UDARCI V PRSNEM ALI HRBTNEM POLOŽAJU S PRIPOMOČKOM ALI BREZ NJEGA (15 metrov)
SKOK NA NOGE IN PLAVANJE (do 8 metrov)
PRSNO, KRAVL ALI HRBTNO (25 metrov)
DALJŠE PLAVANJE BREZ VMESNIH POČITKOV IN POSTANKOV (5 minut)
VAJA VARNOSTI (3-krat)
NADVODNI OBRAT KRAVL ALI PRSNO ALI HRBTNO
TEK V VODI DO RAMEN, OBLEČEN V MAJICO (10 metrov)
DELFINČEK in DELFINI – NALOGE
            DELFINČEK (NEPLAVALEC)
            BRONASTI DELFIN
            SREBRNI DELFIN
            ZLATI DELFIN
 

C) MORSKI PSI – NALOGE

 BRONASTI MORSKI PES

 SREBRNI MORSKI PES

 ZLATI MORSKI PES

 

D) SKOKI V VODO in KITI

SKOKI V VODO
KITI – VAJE ZA SAMOREŠEVANJE IN POMOČ V VODI
 
Za podrobnejše informacije o učenju plavanja in metodičnih postopkih si oglejte spodnje povezave:
ZAČETNO UČENJE PLAVANJA
NADALJEVALNO UČENJE PLAVANJA
NAPAKE PRI OSNOVNIH PLAVALNIH TEHNIKAH
NAPAKE PRI NADLJEVALNIH PLAVALNIH TEHNIKAH