Novi Svetovni protidopšniški kodeks, mednarodni standardi in Protidopinnški pravilnik SLOADO

Spoštovani vsi,

S 1. januarjem 2021 stopijo v veljavo nova protidopinška pravila na mednarodnem in nacionalnem nivoju. Pravila so med seboj skladna in veljajo za vse športe, katerih mednarodne zveze so podpisale Svetovni protidopinški kodeks in za 190 držav, ki so ratificirale Mednarodno konvencijo proti dopingu v športu (UNESCO).

Na nacionalnem nivoju sta posodobljena (spremenjena) Protidopinški pravilnik SLOADO in Protidopinški pravilnik OKS-ZŠZ.

Na mednarodnem nivoju so se poleg Svetovnega protidopinškega Kodeksa posodobili tudi obstoječi mednarodni standardi (MS za terapevtske izjeme, MS za testiranja in preiskave, MS za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov, MS za laboratorije in MS za skladnost podpisnic s Kodeksom), nova pa sta dva standarda in sicer MS za izobraževanje in MS za upravljanje z rezultati. Kot vsako leto bo s 1.januarjem začela veljati tudi nova Lista prepovedanih snovi in postopkov.

Novost na mednarodnem nivoju je tudi Akt o pravicah športnikov, ki v enem dokumentu združuje vse protidopinške pravice športnikov (v fazi prevoda v slovenski jezik).

Na spletni strani https://www.sloado.si/kategorija/novo-2021 smo za vas zbrali vse zgoraj navedene dokumente (prevedeni so v slovenski jezik), skupaj s povzetki glavnih sprememb.

Prosimo vas, da informacijo o novih protidopinških pravilih posredujete svojim športnim organizacijam in njihovem članstvu.

Letna Protidopinška konferenca 2020 bo v virtualni obliki organizirana 13. januarja 2021, namenjena pa bo pregledu vseh novosti v mednarodnih in nacionalnih pravilih. Podrobnosti o konferenci vam posredujemo v začetku novega leta.

Želimo vam lepe praznike ter srečno in zdravo leto 2021!

Janko DVORŠAK

Direktor

Slovenska antidoping organizacija, SLOADO

www.sloado.siantidoping@sloado.si

Tel.: +386 1 230 60 10, +386 41 672 791