Največji uspehi slovenskega plavanja OI

Olimpijske igre
– 2. mesto: Sara Isaković (200 m prosto), Peking 2008