Mini prestopni rok 2017

Spoštovani,

V skladu s Registracijskim pravilnikom vam pošiljam sklep IO PZS o prestopih v mini prestopnem roku kandidatom,

ki so zaprosili za prestop.

Obvestilo mini prestop april 2017

 

S spoštovanjem,

 Matjaž Perme

Sekretar PZS