Izredni ukrepi na področju kategorizacije športnikov v RS

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je OKS-ZŠZ zaradi epidemije koronavirusa oziroma COVID-19 predlagal izjemen sklop ukrepov na področju kategorizacije športnikov. Predlagane ukrepe, ki se nahajajo v prilogi, je v skladu z Zakonom o športu dne 18.5.2020 na 5. dopisni seji potrdil Strokovni svet RS za šport.

Glede na točki 2. in 3. sprejetih ukrepov NPŠZ prosimo, da na elektronski naslov INFO-VS@olympic.si do ponedeljka 25.5.2020 posredujejo imena športnikov, ki so zaključili svojo športno kariero.

V primeru, da športniki izpolnjujejo kriterije navedene v točki 1.3.3.6.2 Izredno podaljšanje trajanja naziva športnika olimpijskega in svetovnega razreda aktualnega dokumenta “Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji”, naj NPŠZ posredujejo vloge za izredno podaljšanje naziva in izjavo športnika o zaključku športne kariere zaradi zagotavljanja statusnih pravic po končani karieri.

Podrobnejša navodila točke 6. sprejetih ukrepov sledijo do 1.6.2020.

S športnimi pozdravi in ostanite zdravi!