GDPR

Pravilnik o zasebnosti (https://www.plavanje-dojenckov.comwww.plavalna-zveza.si)

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Plavalna zveza Slovenije vaše osebne podatke zbira, hrani in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu podatkov ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Na tej strani najdete jedrnate, pregledne, razumljive in v lahko dostopni obliki podane informacije o tem, v smislu 12. do 14. člena  Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 1. a) Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Upravljavec osebnih podatkov je Plavalna zveza Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana, info@plavalna-zveza.si. Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

 1. b) Vrste podatkov, ki jih zbiramo

Podjetje Plavalne zvez Slovenije vodi zbirko podatkov o svojih članih, ki vključuje:

 • matične podatke (ime in priimek, ulica, poštna številka, kraj, davčno številko, poklic, rojstni datum, telefon in e-poštno številko),
 • podatke o izbranem programu vadbe;
 • podatke o tem, kako ste izvedeli za našo vadbo(preko prijatelja, preko spleta, idr.);
 • plačilne podatke (pričetek članarine, način plačila, podatki iz soglasja za direktno bremenitev, podatki o izdanih računih ter o plačilu teh računov, podatki, potrebni za izterjavo).
 • podatki o datumu in času sodelovanja na vadbi;
 • morebitne opombe, ki jih zabeležijo vaditelji plavanja;
 • občasne fotografije ali videoposnetke dogajanja na vadbi;
 1. c) Nameni obdelave navedenih podatkov ter pravna podlaga za njihovo obdelavo

Nameni obdelave osebnih podatkov so:

 • občasno informiranje o ponudbi in novostih podjetja;
 • občasno telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter obveščanja o nagradnih igrah katerih organizator je podjetje;
 • izvajanje notranjih analiz s ciljem svojim uporabnikom ponujati še boljše storitve.
 1. d) Rok hrambe podatkov

Podatki o članih se hranijo še dve leti po zaključku članskega obdobja, zaradi lažje ponovne včlanitve v primeru vrnitve člana. Zadevni izbris se izvaja v mesecu septembru, za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

 1. e) Obvestilo pravicah posameznikov

Člani imajo v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico pridobiti kopijo lastnih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Plavalna zveza Slovenije.

Člani imajo v skladu s 16. členom Splošne uredbe pravico zahtevati popravek morebitnih netočnih podatkov, ki jih Plavalna zveza Slovenije vodi o njih. Ta pravica ne posega v pogodbeno dolžnost članov iz 10. točke Splošnih pogodbenih pogojev, da morajo vsako spremembo, ki je vezana na vsebino pogodbe (npr. spremembo naslova, e-poštnega naslova ali bančnih podatkov) v najkrajšem možnem času posredovati Plavalni zvezi Slovenije.

Člani imajo v skladu s 17. členom Splošne uredbe pravico zahtevati izbris podatkov, ki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, oziroma ki so bili zbrani na podlagi privolitve člana, pa je član to privolitev umaknil, za nadaljnjo hrambo pa ne obstaja nobena druga pravna podlaga.

Člani imajo v primeru molka ali nestrinjanja z odgovorom podjetja na katero od zahtev iz tega razdelka pravico do sodnega varstva v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

 1. f) Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene informiranja oziroma neposrednega trženja

Član lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da Plavalna zveza Slovenije trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Plavalna zveza Slovenije bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečilo uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestilo uporabnika, ki je to zahteval.

Živjo ????
Lepo te je spoznati.

Prijavite se, če želiš prejemati sveže novice iz plavanja (Startne liste, rezultate, v živo, online)!

We don’t spam! Read our [link]privacy policy[/link] for more info.