Search
Search

Dokumenti

Pravilnik o reprezentancah PZS
Pravilnik o licenciranju
Pravilnik o nagradah
Registracijski pravilnik PZS
Disciplinski pravilnik PZS
Mednarodna pravila doping kontrole
Pravilnik o izboru kandidatov za nacionalne panožne športne šole v okviru PZS
Zapisniki Skupščina PZS
Zapisniki IO
Zapisniki SS
Zapisniki DK
Zapisniki KS
Letno poročilo o poslovanju PZS za leto 2022
Letno poročilo o poslovanju PZS za leto 2021
Letno poročilo o poslovanju PZS za leto 2020
Letno poročilo o poslovanju PZS za leto 2019
Bilanca PZS 2019
Bilanca PZS 2020
Bilanca PZS 2021
Bilanca PZS 2022