Dokumenti

Pravilnik o reprezentancah PZS
Pravilnik o licenciranju
Pravilnik o nagradah
Registracijski pravilnik PZS
Pravilnik o izboru kandidatov za nacionalne panožne športne šole v okviru PZS
Zapisniki Skupščina PZS
Zapisniki IO
Zapisniki SS
Zapisniki DK
Zapisniki KS
Letno poročilo o poslovanju PZS za leto 2020
Letno poročilo o poslovanju PZS za leto 2019
Bilanca PZS 2019
Bilanca PZS 2020