Veteransko plavanje

V prilogi so dokumenti, ki se nanašajo na veteransko plavanje – Masters. Diskvalifikacijske kode [Kode se razlikujejo od kod za vrhunsko plavanje! Uporabljajo na masters svetovnem prvenstvu, ki pravkar poteka v Južni Koreji (avgust 2019).] Pravila za veteransko plavanje (MSW). – SLO [Pravila plavanja zapisana v III. delu Priročnika plavalnih tekmovanj (FINA Swimming rules 2017 – 2021) veljajo tudi za veteransko plavanje …] FINA MASTERS RULES 2017 – 2021 Koordinator…

6. 08. 2019
Read More >>

Pravila plavalnih tekmovanj – priročnik FINA 2017-2021

Pravila plavalnih tekmovanj FINA – priročnik, se uporablja od 21.9.2017 naprej.    FINA swimming rules 2017_2021       (SW-angleško)    Pravila plavalnih tekmovanj – priročnik FINA 2017-2021   (SLO prevod)    Razlaga Ver_13092017                      (Interpretation – angleško)

21. 01. 2018
Read More >>