Search
Search

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je na osnovi Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih šol za obdobje 2024 – 2028, ki je bil objavljen na spletnih straneh pristojnega ministrstva in Pravilniku o izboru kandidatov za NPŠŠ v okviru PZS, ki ga je potrdil IO PZS na seji dne 29.2.2024, Plavalna zveza Slovenije objavlja Interni razpis za izbor za izvajalcev in sofinanciranje plač strokovnim delavcem v programih NPŠŠ za obdobje 2024 – 2028.

Interni razpis z vso potrebno dokumentacijo pošiljamo v prilogi.

Vse informacije s priloženo dokumentacijo so objavljene tudi na spletni strani PZS.

Rok, do katerega je potrebno posredovati vlogo na PZS je 8.3.2024 po navadni ali elektronski pošti (info@plavalna-zveza.si), oziroma jo oddati osebno na sedežu PZS. Šteje se, da je bila vloga oddana pravočasno, če je bila na PZS oddana osebno do 8.3.2024 do 12.ure, oziroma prispela po elektronski pošti ali z navadno pošto do 8.3.2024 do 12. ure.

Lep pozdrav,

Maja Virant

Interni razpis PZS za NPŠŠ 2024_2028

PRIJAVNI OBRAZEC NPŠŠ 2024_2028_PZS

PRAVILNIK O IZBORU KANDIDATOV ZA NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE V OKVIRU PZS 29.02.2024-1