dr. Boro Štrumbelj ostaja predsednik PZS

Ljubljana, 11. maja – dr. Boro Štrumbelj ostaja na čelu Plavalne zveze Slovenije še naslednja štiri leta. “Hvala za soglasno podporo vseh klubov. Razumem jo kot obveznost in privilegij,’ je dejal po vnovični izvolitvi.

STRATEGIJA PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE V OBDOBJU 2023 DO 2027, ki jo je kot kandidat za predsedniško mesto na volilni skupščini na Fakulteti za šport v Ljubljani, predstavil dr. Boro Štrumbelj.

Živimo v času sprememb. Nikoli kot danes v svetu ni bilo tako velikega tehnološkega napredka in razvoja znanosti na vseh področij. Živimo tudi v času globalnih družbenih sprememb in velikih vlaganj v šport povsod po svetu. Vse to pomeni velik izziv tudi za Plavalno zvezo Slovenije. Slovenski plavalci in plavalke so bili vseskozi prisotni na svetovnem zemljevidu vrhunskih športnih dosežkov. Osvojili smo srebrno (za nas zlato) medaljo na OI v Pekingu. Preveč je odličnih plavalcev in plavalk, da bi jih vse lahko našteli v predgovoru. Imamo dobro organizirano in urejeno organizacijo, ki pa je pred velikimi izzivi. V veliki in uspešni slovenski športni družini si moramo prizadevati, da ohranimo ugled, ki ga imamo. Postati moramo še bolj navzven in navznoter odprta organizacija, ki bo enotno stremela k tekmovalni odličnosti in razvoju rekreativnih dejavnosti za vse prebivalce Slovenije. Imamo pomembno vlogo pri učenju plavanja v Sloveniji in razvite programe dejavnosti v vodi od rojstva do pozne starosti. Še bolj kot kadarkoli do slej moramo skupaj združiti moči klubi kot naše osnovne celice razvoja, s katerimi bomo prišli do vrhunskih športnikov, katerim moramo zagotoviti optimalne pogoje za doseganje vrhunskih športnih dosežkov tako z razvojem pogoje, kakor tudi znanstvene podpore. Poseben poudarek moramo dati razvoju plavalne infrastrukture in pokritju nekaterih predelov Slovenije, kjer nimamo plavalnih klubov. Ne dvomim, da bomo skupaj zmogli postati ena najboljših športnih zvez v Sloveniji tako z organizacijskega, kakor tudi tekmovalnega in vidika športa za vse. Skupaj zmoremo.

Vizija Plavalne zveze Slovenije:

Tekmovalna odličnost in dostopnost kvalitetnih programov na področju vodnih športov pod našim okriljem s tekmovalnega in vidika športa za vse v celotni Sloveniji.

Poslanstvo in vrednote PZS:

Plavalna zveza Slovenije je prepoznavna športna organizacija, ki ustvarja pogoje za razvoj vrhunskih tekmovalnih rezultatov v vodnih športih pod njenim okriljem in prebivalcem Slovenija omogoča ukvarjanje s kvalitetnimi športno rekreativnimi programi. Plavalna zveza Slovenije posebej skrbi za strokoven razvoj svojih kadrov ter spodbuja in razvija kvalitetne programe učenja plavanja in športa za vse. V svojem delu zasledujemo kriterije organizacijske in strokovne odličnosti. 

Vrednote, ki jih zasleduje naša organizacija so vrednote, ki jih delimo skupaj z ostalimi panožnimi športnimi zvezami v Sloveniji in po svetu. 

Strateški cilji:

  1. Uveljavitev širšega pomena plavanja in vodnih aktivnostiv slovenskem prostoru
  2. Vzpostavitev učinkovite tekmovalne piramide in tekmovalnih sistemov v športih pod okriljem PZS
  3. Vzpostavitev vrhunskega strokovnega dela in podpore športnikom pod okriljem PZS
  4. Zagotavljanje materialnih pogojev za učinkovito delo klubov in reprezentanc pod okriljem PZS
  5. Postali bomo inkluzivna organizacija s športno rekreativnimi programi plavanja in vodnih aktivnosti po celotni Sloveniji
  6. Vzpostavitev mehanizmov dobrega upravljanja PZS in klubov
  7. Športna infrastruktura

Pred PZS so v prihodnosti številni izzivi. Kar je gotovo za prihajajoče štiriletno obdobje je predvsem, da bo zveza stalno podvržena različnim spremembam v družbi, na katere se bo potrebno stalno odzivati. Kot predsednik, če me seveda podprete sem seveda pri tem pripravljen pomagati na vseh navedenih točkah programa, če boste za skupno vizijo na podlagi tega programi stali vsi člani PZS.