Search
Search

Športno zreli starši

Športni psihologinji Tanja Kajtna in Tina Jeromen sta za starše plavalcev pripravili priročnik »Športno zreli starši«, ki je prosto dostopen na spletni strani Plavalne zveze Slovenije.

V njem najdemo opis vloge staršev v športu, njihov pomen pri vzgajanju športnikov, spreminjanje njihove vloge skozi otrokovo odraščanje, vlogo pri usklajevanju šolanja in plavanja…

Drugi del knjige pa predstavlja program, v katerem lahko starši, plavalci in trenerji raziskujejo svoje vloge v športu in poiščejo ideje za še boljše medsebojno sodelovanje.

Knjigo lahko dobite na spodnji povezavi:

Športno zreli starši