Športno zreli starši

Športni psihologinji Tanja Kajtna in Tina Jeromen sta za starše plavalcev pripravili priročnik »Športno zreli starši«, ki je prosto dostopen na spletni strani Plavalne zveze Slovenije.

V njem najdemo opis vloge staršev v športu, njihov pomen pri vzgajanju športnikov, spreminjanje njihove vloge skozi otrokovo odraščanje, vlogo pri usklajevanju šolanja in plavanja…

Drugi del knjige pa predstavlja program, v katerem lahko starši, plavalci in trenerji raziskujejo svoje vloge v športu in poiščejo ideje za še boljše medsebojno sodelovanje.

Knjigo lahko dobite na spodnji povezavi:

Športno zreli starši

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email