Vključite se in pomagajte ob 100 letnici Plavalne zveze Slovenije

#100letPlavanja #Plavalna

Plavalna zveza Slovenije bo v letu 2020 praznovala 100 let krovne plavalne organizacije na Slovenskem. PZS želi v okviru jubileja pridobiti čim več zgodovinskih fotografij, ki na kakršenkoli način prikazujejo pomembnejše plavalne motive iz preteklosti.

Izbrane fotografije bodo digitalizirane in uporabljene na spletni strani PZS, publikaciji, foto razstavi. PZS bo fotografije podpisala, hranila in uporabljala za javne razstave, raziskave, izobraževanja in objave v okviru svojih dejavnosti, gradivo pa dajala na uporabo vsem tretjim osebam.

Avtorji fotografij lahko Plavalni zvezi Slovenije podarijo fotografije tudi v fizični obliki in pošljejo na naslov:

Plavalna zveza Slovenije Celovška c. 25 1000 Ljubljana s pripisom “100 letnica Plavalne zveze Slovenije”

ali pošljejo e-pošto na: gorazd@plavalna-zveza.si

ali naložite fotografije!

Udeleženci z oddajo fotografij naročniku zagotavljajo, da so sami lastniki in avtorji fotografij in kot taki izključni imetniki avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb.

Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na PZS pa prenese materialne avtorske pravice, na način kot sledi:

1. prenos materialnih pravic je neizključen,

2. prenos materialnih pravic velja za nedoločen čas,

3. PZS bo dela uporabljala skladno z nameni, opredeljenimi v javnem povabilu;

4. PZS lahko ob upoštevanju namenov uporabe pridobljene pravice prenašata naprej tretjim osebam. Pridobljeni kontaktni podatki bodo uporabljeni samo za namen, s katerimi so bili zbrani in bodo shranjeni dokler namen ne bo dosežen.