Kadeti in kadetinje

1. BERLOŽNIK Jaš, 2002, FR
2. KNEZ Lovro, 2002, FR
3. PUŠNIK Jaka, 2003, OL
4. VOVK Nace, 2002, TK

1. LOTRIČ Maja, 2003, TK
2. MIHALIČ Sara, 2004, OL
3. TUŠEK Daša, 2003, FR